• UPPSALA STATIONI Uppsala fick vi 2013 en ny stationslokal och i den gamla har restaurangen Stationen öppnat. Tidigare låg den gamla stationen i ett mörker på kvällen men i mars färdigställdes äntligen vår nya ljussättning . Belysningen består av horisontellt monterade LED-lister med ett varmvitt sken. Ljussättningen är tänkt att förstärka de stiliga arkitektoniska drag byggnaden har och göra den så pampig och fantastisk som den är. Att få den att verkligen synas och bli den fond som platsen kräver.

Uppdragsgivare: Jernhusen
Slutkund: Jernhusen
Design, installation och styrning: Kreativ Teknik 
”Kreativ Tekniks förmåga att plocka fram ett koncept med en provkörning av belysningen gjorde att alla funderingar fick svar (skuggor, styrka på belysningen, effekter på detaljer mm.). Att detta arbete följdes upp med en detaljerad kostnadsbedömning och en tidplan gjorde att beslutet att köra kändes tryggt.”
Mikael Svedung, projektledare Jernhusen
”ANTIKVARISK BEDÖMNING
Monteringen av fasadbelysningen har endast inneburit små ingrepp i stationsbyggnaden. Effekten av monteringen är däremot att stationen numera framhävs i stadsbilden även under årets mörka period. Det bidrar till att dess arkitektur och kulturhistoriska betydelse blir tydligare. Installationen är mycket diskret och väl utförd… Arbetet är i övrigt väl genomfört ur antikvarisk synvinkel.”
Martin Åhrén, A-sidan Arkitektkontor ABKONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS