• ULLEVIUllevi är en stor utomhus-arena i Göteborg som tar emot både idrotts- och artistevenemang. År 2004 med verkade Kreativ Teknik för första gången i provbelysning av de gigantiska pelarna som håller upp konstruktionen. Syftet var att bokstavligt kasta ljus på denna häftiga byggnad samt med hjälp av armaturernas möjlighet att byta färg på ljuset, kunna återge exteriört för förbipasserande och besökare vad som försiggick på insidan. Det danska belysningsföretaget Martin var tidiga med armaturer med färgat ljus för utomhusbruk, mycket beroende på deras grund och förankring i scen- och underhållningsbranschen. De armaturer som därför bäst passade var då Martins Exterior-serie. 2004 monteras så ett antal Exterior 200:or samt ett antal Exterior 600:or på varje pylon och resultatet blev bra.

Vintern 2011 påbörjades en renovering och ombyggnad för att utöka kapaciteten för arenan. Ni siktade man på 75.000 och nordens största publikarena! Denna ombyggnad var klar 2012 och i samband med detta har man även sett över belysningen av pylonerna. Mycket har ju hänt inom belysningsbranschen vad gäller armaturer, ljuskällor, energieffektivitet, färgåtergivning, livslängd etc.

Än en gång valdes Martins Exterior-armaturer ut som de bäst lämpade för funktionen. Denna gång med lite fler konkurrenter. Exterior-serien har under dessa 9 år utvecklats, bytt till LED och sprider ett klart starkare och krispigare sken med mer mättade färger. I stället för 575W i den äldre armaturen använder den nya max 139W. Brinntiden på ljuskällan har utökats från cirka 2.000 timmar till cirka 40.000! Armaturerna är monterade på 65 meters höjd. 3 armaturer per pylon och lyser både uppåt och nedåt för att täcka in hela sidan av pelaren. Armaturerna är kopplade till ett Cueserver-system och styrs via DMX. Ansvarig vaktmästare kan enkelt gå in via en touch-screen och ändra ljus-scenario eller handha systemet genom en förprogrammerad kalender.

Ett stort arbete på hög höjd som vi är stolta över!
Slutkund: GotEvent AB
Armaturförsäljning, installation och programmering: Kreativ Teknik AB
Bilder: Nicolas Gonzalez, Kreativ Teknik och Wikimedia Commons

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS