• NYBRON

I Uppsala finns en återkommande ljusfestival som heter "Allt ljus på Uppsala". Inför festivalen år 2019  beställde Uppsala Kommun en ny permanent ljussättning av tre av de broar som korsar Fyrisån mitt i centrala Uppsala; Nybron, Dombron och Eddaspången. 

Uppdraget att ljussätta broarna tillföll ljusdesignern och konstnären Svante Pettersson på Bjerking. alla tre broar ljussattes helt individuellt utifrån den enskilda brons kvalitéer, arkitektur och historia. 

Nybrons fantastiska pelarverk längs sidorna fick ett släpljus från ljuslister och stenblocken på sidorna fick en ljussättning som kan skifta färg enligt programmering.
Det finns även armaturer installerade under bron vars ljus reflekteras i Fyrisån som flyter därunder. Tanken med ljussättningen är att skapa en glödande bro över vattnet.

Uppdragsgivare: Bjerking
Slutkund: Uppsala Kommun
Ljusdesign: Svante Pettersson, Bjerking
Installation & programmering: Kreativ Teknik
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Petterson på Bjerking på Nybron i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Petterson på Bjerking på Nybron i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Petterson på Bjerking på Nybron i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Petterson på Bjerking på Nybron i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Petterson på Bjerking på Nybron i Uppsala.

KONTAKTA OSS

SkickaVerkstadsgatan 8
753 23 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS