• MAX IV LAB”MEHR LICHT” VIDEOINSTALLATION


”MAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV LAB bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare sommaren 2016.”
Text från MAX IV’s hemsida

Lina Selander är en svensk video- och installationskonstnär. Hon har skapat ett videokonstverk som heter ”Mer Licht”, Mer Ljus. Strofen ska ha varit Goethes sista ord innan döden. Verket består av en 10 timmar lång film uppdelad i olika kapitel. Temat för filmen är just ljus och ljusets historia.

Verket spelas upp av Martin’s LED-processor P3-PC. Via gigabit-nätverk levereras LED-signalen till P3 Powerport 1500 och vidare till de 1500 LED-armaturer som är monterade på fasaden i ett rutnät på 32×50 pixlar och en yta på 10×16 meter. Avståndet mellan pixlarna är 32cm. Verket sitter på en fasad som vätter ut mot motorvägen mellan Lund och Malmö och tanken är att det är just motorvägen som är skådeplatsen. Innehållet har därför utformats efter de principerna. Dvs. att inte störa uppmärksamheten för mycket. Att växla i lagom takt och att synas på långt håll. Ett häftigt projekt att få medverka i!

Här är en länk till en kort presentation av verket på YouTube.

Konstnär: Lina Selander
Arkitekt: FOJAB
Projektering, montering och programmering: Kreativ Teknik AB
Uppdragsgivare: Statens Konstråd
Slutkund: Max IV Laboratory
Skiss: Lina Selander
Foto: Richard Estay

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS