• MARIAKYRKAN

 
Under tidig vår 2018 kontaktades Kreativ Teknik för att utvärdera en befintlig ljudanläggning i Mariakyrkan i Sigtuna Församling. Ljudet upplevdes av kunden som burkigt och otydligt.

Vi började med att besiktiga och inventera den gamla ljudanläggningen. Efter att vi gått igenom och sammanställt information kring den befintliga tekniken och dess brukare så bjöd vi in till ett praktiskt prov där vi mätte upp befintliga högtalare och hur de betedde sig akustiskt i rummet. Vi hade även med 2 stycken högtalare av typen linjestrålare. En linjestrålare skickar ljudet väldigt riktat i rummet vilket ger en mer kontrollerad ljudbild med mindre eko, framför allt för tal. 

Efter lyssning och mätning så hade de ett bra underlag att fatta beslut om att man vill byta ut den gamla ljudanläggningen mot en ny. I den nya ljudanläggningen ingick högtalare ifrån JBL av typen linjestrålare och modell CBT 70 samt CBT 50 . För att lösa drivning och DSP så installerade vi även digitala slutsteg ifrån Crown som både hanterar delaytider och högtalarprofiler.

För att lösa användarvänligheten i det dagliga arbetet som vaktmästare och musiker står inför så valdes ett digitalt mixerbord ifrån Allen Heath där vi kunde skapa profiler till de olika användarna baserat på vad de ville ha för tillgång till systemets alla funktioner. Praktiskt så kunde Person 1 ha tillgång till endast volymer medan Person 2 kunde ha tillgång till eq., volymer och kompressor. Detta avspeglas även i en iPad som även den har samma upplägg med olika nivåer på utseende beroende på personens access-nivå.

Installationen blev diskret och användarvänlig och framför allt så låter det mycket tydligare och klarare i kyrkorummet. 

                   
Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan
Slutkund: Mariakyrkan, Sigtuna
Projektering, försäljning, installation och injustering: Kreativ Teknik AB
Foto: Kreativ Teknik AB
Mariakyrkan, Sigtuna. Kreativ Teknik.
Mariakyrkan, Sigtuna. Kreativ Teknik.
Mariakyrkan, Sigtuna. Kreativ Teknik.
Mariakyrkan, Sigtuna. Kreativ Teknik.
Mariakyrkan. Sigtuna. Kreativ Teknik.
Mariakyrkan, Sigtuna. Kreativ Teknik.

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS