• KORSKYRKAN

Korskyrkan i Uppsala är en kristen kyrka som är en del av Evangeliska Frikyrkan. Kyrkan invigdes 2006 och är en öppen och luftig lokal med plats för 400 sittande gäster.

I samband med en renovering av korskyrkans gavelfasad 2021, ritade arkitekten Nils Simonsson in ett stort infällt blått glaskors i den gula tegelväggen. Önskemål fanns även om att detta kors skulle synas efter mörkrets inbrott. I förverkligandet av detta anlitades ljuskonstnären Svante Pettersson.

”Vi i projekt-teamet gjorde tillsammans flera experiment och provbelysningar för att slutligen landa i ett fint resultat. Korsets yttre sidor accentueras, för att sedan avta i en gradient mot korsets kärna. På så sätt bjuder korset på ett vackert liv även kvällstid.”

Kreativ Teknik har understött Svante i hans arbete med att ta fram sin ljussättning samt installerat och programmerat belysningen.

I all sin enkelhet, och tack vare sin enkelhet, blir korset ett rent och vackert ornament. Ett smycke.

Uppdragsgivare: Bjerking
Slutkund: Korskyrkan Uppsala
Ljussättning: Svante Pettersson, Bjerking
Teknisk lösning: Kreativ Teknik
Installation & programmering: Kreativ Teknik
Foto: Kreativ Teknik
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.
Korskyrkan i Uppsala. Ljussättning av kors på fasad av Svante Pettersson, Bjerking och Kreativ Teknik.

KONTAKTA OSS

SkickaVerkstadsgatan 8
753 23 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS