GRÖNA LUNDSTEATERN

Gröna Lundsteatern är en anrik gammal vacker teaterlokal med åratal av minnen i väggarna. Teatern används idag både för musik och teaterföreställningar samt för uthyrning till företag för konferenser etc. 

Det ökade teknikbehovet gav Kreativ Teknik möjligheten att få leverera, installera och programmera ny ljus, ljud och bildteknik.

Scenbelysningen är av märket DTS och styrs via en Cueserver. Ljudsystemet med sina AKG-mickar styrs i sin tur av ett BSS-System. Den nya projektorn använder sig av en backproj-lösning eftersom lokalen ser ut som den gör. Duken är motoriserad och monterad högt upp i bjälklaget. För att få all teknik att fungera enkelt och säkert ihop har vi monterat och programmerat en AMX-styrning.

                  

Uppdragsgivare: Gröna Lund AB
Slutkund: Gröna Lund AB
Ljud, ljus och bildlösning: Kreativ Teknik AB
Foto: Gröna Lund AB
”Jag tycker att samarbetet med Kreativ Teknik fungerar perfekt, vi får snabbt kreativa prissatta förslag på lösningar för både ljus och styr/regler. Montagen sker effektivt och samarbetet med andra yrkesgrupper sker utan problem. Servicen efter leverans är utsökt och med väldigt kort inställelsetid.”

Peter Osbeck, Attraktionschef AB Gröna Lunds Tivoli

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS