• FYRISSPÅNGEN

Fyrisspången är en gång- och cykelbro över Fyrisån i Uppsala. Från början hette bron Heimdalsspången efter Heimdall, en av asagudarna inom nordisk mytologi, men 2004 bytte kommunen namn på bron för att hylla dess skapare.

Brons tillkomst är av en sällsam art eftersom den tillkom på ett privat initiativ och även byggdes av initiativtagarna. Under 70- och 80-talen hade Fyrisskolan en del av sina utrymmen i de gamla fabrikslokalerna från Hästens Skofabrik. Dessa lokaler låg på andra sidan ån och både elever och personal fick traska en ganska lång omväg för att ta sig mellan byggnaderna.

Uppsala Kommun var i dåläget inte intresserade av att bygga någon bro så på eget initiativ valde en lärare på Fyrisskolan att konstruera och bygga en bro tillsammans med sina elever. Brons hemliga ritningar skickades ned till Chalmers för godkännande av bärighet och hållfasthet. Bron är 25 meter lång och endast 1,4 meter bred och för att testa hållbarheten ställde sig 100 elever på bron samtidigt.

Pengarna till bygget kom från teaterföreställningar som eleverna genomförde samt en del bidrag från privatpersoner. Kommunen motsatte sig att bron skulle installeras men till slut fick de ge med sig efter påtryckningar från allmänheten.

Bron invigdes således 1981. Efter några år slutade Fyrisskolan att använda sina fabrikslokaler varvid bron inte längre behövdes. Den gick då över i kommunens ägo.
Efter ännu ett elevprojekt 2004 tillsammans med Länsförsäkringar sattes belysning upp på bron för att trygga säkerheten.

I början av 2019 skedde en kommunal besiktning av alla Uppsalas broar och flera av dem visade sig vara i behov av renovering, bl.a. Fyrisspången. Bron förstärktes, slipades och målades om.

I samband med renoveringen i år kontaktades Svante Pettersson, ljusgestaltare på Bjerking. Till sin hjälp tog han Kreativ Teknik, vilka han haft en del samarbete med sedan tidigare för att realisera sina projekt. 

"Vi tog tillsammans fram ett förslag som innebar en enkel, robust och prismedveten lösning. Det blev en dold linjär belysning. Valet föll på Clear Lightings LED-neon då de har väldigt bra IP67-anslutningar. De har även en ny drivteknik av LED-chippet som minimierar tappet av ljusstyrka vid långa längder på ljuslisten. Tack vare detta kunde vi minimera kablaget på bron. Färgtemperaturen la vi på 2700 Kelvin. Mycket vikt lades på att ljuskällan inte skulle vara synlig. Vare sig från bron när man passerar eller indirekt via speglingar i vattnet. LED-neonens jämna ljuskaraktär medför även att det inte blir några direkta skuggor under fotgängaren och man upplever därför att man liksom svävar fram. Det jämna ljuset och avsaknandet av skuggor gör även bron säker vid framfart. För oss var detta ett exempel på fint samarbete när det är som roligast! "
Marcus Persson, Kreativ Teknik AB


”Ljussättningen är ett utfall av flera olika involverade yrkeskategoriers täta dialog. Vi har tillsammans tagit en mängd beslut utifrån vad som är enkelt och realistisk men också gestaltningsmässigt vackert, både på och vid sidan av bron. Stämningen har varit god och jag tycker att det syns på slutliga resultatet. Personligen är jag också emotionellt kopplad till spången. Det var ju här, på Fyrisskolan, som min egen ljuskarriär startade i början av 90-talet då jag gick elektrikerlinjen. Man kan se det lite som att cirkeln är sluten när jag fått komma tillbaka och delta i detta fina projekt.”
Svante Pettersson, Bjerking
Slutkund: Uppsala Kommun
Uppdragsgivare: Vattenfall
Teknisk proj. & installation: Kreativ Teknik AB
Foto: Svante Pettersson & Wikimedia
Info om bron: Wikipedia & www.scribo.se
”Häpnadsväckande engagemang och pålitlighet sedan dag ett. Hög teknisk kompetens, men samtidigt förståelse för det viktigaste - den mänskliga upplevelsen av en installation.
Ett personligt och varmt omhändertagande gör att jag alltid lämnar våra möten med en känsla av hopp, glädje och trygghet.”


SVANTE PETTERSSON
Ljuskonstnär
BJERKING AB
Kreativ Teknik gör brobelysning med LED med Svante Pettersson.
Kreativ Teknik leverar brobelysning med Svante Pettersson
kreativ_teknik_fyrisspången_udoschröter
kreativ_teknik_installerar_belysning_fyrisspången

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS