• Eyegloria 

2018 firades Ingmar Bergman 100 år i Uppsala och Uppsala Kommuns Kulturförvaltning gav då i uppdrag åt Florence Hermansson. Florence är en konstnär som ofta arbetar med belysning i sina installationer och denna gång var inget undantag. 

Florence utgick från Ingmar Bergmans barndom och hur denna sen formar oss som vuxna. Det viktiga i att inte helt förlora barnet inom sig. Även om kroppen växer. Ljuskonstverket, i Stasdaparken i Uppsala, heter Eye Gloria och är en uppmaning till både barn och vuxna att höja blicken och våga drömma. 

Kreativ Teknik har under hela processen varit en partner till Florence vad gäller teknisk utformning, ljusgestaltning, montage och programmering.

Att äntligen få se Eyegloria blicka ned mot oss och omsluta oss med ljus och färg känns fantiastiskt fint!

Uppdragsgivare: Florence Hermansson
Slutkund: Uppsala Kommun
Konstverk: Florence Hermansson
Teknisk lösning: Kreativ Teknik
Montage : Vattenfall
Programmering: Kreativ Teknik
Foto: Kreativ Teknik
Bilderna tillhör Kreativ Teknik & får ej användas.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.
Eye Gloria av Florence Hermansson i Stadsparken i Uppsala. Offentligt konstverk med teknik och styrning av Kreativ Teknik.

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
755 94 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS