• EDDASPÅNGEN



Eddaspången är en gång och cykelbro som går över Fyrisån i centrala Uppsala.
Bron byggdes av Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm 1889 och monterades först på den plats där Haglunds Bro ligger idag. Efter en större donation från en August Haglund kunde Uppsala stad så bygga en större bro på denna plats. Eddaspången flyttades cirka 200 meter uppströms där den ersatte en färjeförbindelse och fick namnet Eddaspången från det intill-liggande kvarteret Edda.

Som en del av ett övergripande mål från Uppsala Kommun där ett flertal broar i centrum skulle få ny permanent belysning ljussattes även Eddaspången. Uppdraget gick till ljussättaren och ljuskonstnären Svante Pettersson på Bjerking. Svantes tanke bakom ljussättningen lyder såhär:
"Med ett anpassningsbart och extremt pressionsartat ljus, belyser vi brons trädäck. Denna träyta reflekterar sedan ljuset och lyfter på ett försiktigt sätt fram brons övriga konstruktion. Man passerar ”mjukt och varmt” ena dan – och kanske får gå över en regnbåge en annan."   

Kreativ Teknik anlitades för att förverkliga visionerna och ta fram en teknisk lösning som skulle hålla över tid. Ett projekt vi är glada och stolta över!
Den utrustning som användes var Martins Exterior 1200 GRAZE Quadro och armaturerna styrs av en Cueserver.
Slutkund: Uppsala Kommun
Uppdragsgivare: Vattenfall
Teknisk proj. & installation: Kreativ Teknik AB
Foto: Tobias Ackeborn
Info om bron: Wikipedia

Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.
Kreativ Teknik installerar ljussättning av Svante Pettersson på Eddaspången i Uppsala.

KONTAKTA OSS

Skicka



Verkstadsgatan 8
753 23 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS