• DANSMÄSTAREN

Ett helt nytt bostadsområde har snabbt vuxit fram i Uppsala. Det heter Rosendal. För att lösa det uppdämda behovet av parkeringsplatser byggdes parkeringshuset Dansmästaren, i kvarteret med samma namn. För att det inte skulle bli en vanlig grå kub mitt i något i övrigt estetiskt planerat gav man uppdraget till arkitektbyrån Tengbom. Den byggnadstekniska designen bestod av ett stort antal perforerade, rostangripna lameller som placerades i vertikala linjer längs hela fasaden. Lamellerna monterades lite förskjutet i förhållande till varandra för att på så sätt uppnå en böljande effekt.

Uppsala Parkering hade kommit i kontakt med ljusdesigner Svante Pettersson på ett event på Bjerkings kontor där han föreläste om ljussättning. De gav honom i uppdrag att i samarbete med arkitekt skapa en ljussättning som framhävde den arkitektoniska grundtanken. Detta var för över 2,5 år sedan.

Efter visualiseringar i dataprogram samt olika provbelysningar kom man fram till att placera armaturer mellan lamellerna allra högst upp och lysa nedåt. Detta för att undvika problem med ”light pollution” samtidigt som det kvarvarande ljuset skapade en upplyst bas på trottoaren kring huset.

Att montera så många armaturer så högt upp är inte helt enkelt och arbetet med att hitta exakt rätt armatur var svårt. Det var viktigt att hitta en liten, smidig armatur med exakt rätt ljusfärg för att få fram den rätta kulören på rosten, spridningen som skulle kasta ljuset långt samtidigt som det ju måste lysa upp lamellernas sidor hela vägen. Att ha möjlighet att skapa ett egendesignat bländskydd för just detta projekt och siktvinkel var också viktigt. Dessutom är naturligtvis priset per armatur, när det gäller detta stora antal, en viktig faktor.
 
För att få allt detta att inkluderas i samma armatur skapades en specialgjord version av armaturen för just detta projekt. Armaturen som valdes var Spirit från Maxel. Färgtemperaturen som fungerade bäst var 2700K , ljusstyrkan 25,5W och spridningen 10 grader. Även fästena som skulle hålla armaturerna på plats specialgjordes. Denna gång av företaget som producerat lamellerna. Armaturerna är anslutna till ett Dali-nät och är dimbara men lyser med ett statiskt värde.

Svante Pettersson och Uppsala Parkering är nöjda med resultatet som de tycker gestaltar arkitekturen på ett mjukt och vackert sätt. Vi på Kreativ Teknik är också glada över resultatet och all kunskap vi förvärvat i projektet.


Uppdragsgivare: Bravida
Slutkund: Uppsala Parkerings AB
Arkitekt: Tengbom
Ljusdesign: Svante Pettersson, Bjerking
El: Bravida
Provbelysning & utvärdering: Kreativ Teknik
Teknisk lösning: Kreativ Teknik
Foto: Kreativ Teknik
”Häpnadsväckande engagemang och pålitlighet sedan dag ett. Hög teknisk kompetens, men samtidigt förståelse för det viktigaste - den mänskliga upplevelsen av en installation.
Ett personligt och varmt omhändertagande gör att jag alltid lämnar våra möten med en känsla av hopp, glädje och trygghet.”


SVANTE PETTERSSON
Ljuskonstnär
BJERKING AB
Kreativ Teknik tillsammans med Svante Pettersson, Bjerking, ljussätter fasad på Dansmästaren
Kreativ Teknik och Svante Pettersson, Bjerking, ljussätter fasad på Dansmästaren
Kreativ Teknik och Svante Pettersson, Bjerking, ljussätter fasad på Dansmästaren
Kreativ Teknik installerar fasadbelysning på parkeringshuset Dansmästaren i Uppsala.

KONTAKTA OSS

SkickaVaksala-Eke 85, HUS:E
754 73 Uppsala
Sweden

+46 18 10 22 11
info
o
@
o
kreativteknik.se

FÖLJ OSS